PANITIA

TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 

Senarai tugas

 • Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini.
 • Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan.
 • Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran .
 • Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir sekolah dan PPD.
 • Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu.
 • Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
 • Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan–bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah.
 • Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini.
 • Penyelaras menyediakan soalan –soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawapan.
 • Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak.
 • Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
 • Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
 • Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah.
 • Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan.
 • Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan.
 • Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD,JPN,Kementerian Pendidikan dan lain-lain.
 • Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik .
 • Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.
 • Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.
 • Membantu Pentadbir   membuat pemantauan P&P.
 • Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar sepertiUPSR
 • Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik.

TUGAS SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN

 • Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia.
 • Menyediakan surat panggilan mesyuarat.
 • Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat.
 • Mencatat minit mesyuarat .
 • Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat.
 • Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia.
 • Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat.
 • Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran .
 • Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar.
 • Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan menyebarkannya kepada semua ahli panitia.
 • Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia .
 • Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ILMU JANA KECEMERLANGAN

%d bloggers like this: