CONTOH MINIT CURAI

PENULISAN MINIT CURAI

Kepada:                       Guru Besar  ……S.K Kota Aur ….(En Fadzli Shaari @ Yusof)….

Daripada:                    (En Idham Nasri b Jaafar)

Perkara:                      (Nama mesyuarat yang dihadiri)

Mesyuarat MGB Kali ke 4

Tarikh  :    22 Ogos 2010

Masa    :    11.30 pagi

Tempat :   PKG Sik

1.     LATAR BELAKANG MESYUARAT

(Keterangan mengenai pemanggil mesyuarat, Pengerusi mesyuarat dan

pihak-pihak yang menghadiri mesyuarat)

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Nyatakan tujuan utama mesyuarat diadakan)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2.     ISU ATAU MAKLUMAT PENTING

2.1  (Nyatakan isu atau maklumat penting mesyuarat)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.2 (Nyatakan keputusan penting mesyuarat)

(a)       …………………………………………………………………………………………………

(b)       …………………………………………………………………………………………………

(c)       …………………………………………………………………………………………………

(d)       …………………………………………………………………………………………………

3.    MAKLUMAN/TINDAKAN PENGURUSAN SK………………………………

(Nyatakan kaitan atau implikasi isu atau maklumat penting itu  serta

tindakan susulan yang diperlukan,sekiranya ada dan sekiranya perlu,berikan

cadangan bagi  membantu tindakan yang akan diambil)

………………………….

Tandatangan

Tarikh:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ILMU JANA KECEMERLANGAN

%d bloggers like this: