MAJLIS KHATAM AL QURAN

MAJLIS KHATAM AL QURAN BERSEMPENA IH’YA RAMADAN

TARIKH : 30 / 6 / 2016

MASA : 11.00 PAGI

TEMPAT : SURAU AN NUR SK KOTA AUR

KHATAM  12016 KHATAM 2 2016 KHATAM 2016