TAKLIMAT SARANA IBUBAPA 2015

MAJLIS PELANCARAN SARANA SEKOLAH DAN IBU BAPA

Tarikh : 8/4/2015
Tempat :  Dewan Perdana

Penceramah : Tn Hj. Md Noor Hassan

Definisi :
Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KISB) ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan antara ibu, bapa, murid dan sekolah. Melalui KISB lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna antara ibu bapa dan murid.

1 2 3 4 5 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s