AMANAT PENGERUSI GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA AUR 2011

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah dengan izinNya kita semua warga SK Kota Aur dapat bersama semula bagi meneruskan agenda pendidikan pada tahun 2011 ini. Harapan saya  semoga kita semua beroleh kekuatan dan iltizam agar sesi persekolahan kali  ini berjalan lancar serta menepati rencana yang dirancangkan.  Insya Allah berkat kerjasama warga pendidik sekalian segala tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Alam pendidikan telah melalui reformasi yang paling pesat sesuai dengan hasrat kerajaan yang ingin menjadikan kemudahan serta kurikulum pendidikan bertaraf dunia. Sejajar dengan perkembangan ini warga pendidik juga tidak terkecuali. Cara bekerja dan berfikir tidak boleh lagi konvensional  seperti masa-masa yang lalu.  Pendidikan hari ini menuntut kita menjadi seorang guru yang kreatif, kritis dan saintifik serta mempunyai budaya kerja dan bertindak di ‘luar tetingkap’. Bagi mencapai indikator antarabangsa seperti yang dihasratkan oleh kerajaan, guru haruslah menganjak paradigma, bersedia menerima pembaharuan, mempunyai tahap kompetensi yang tinggi serta berani melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Semua ini menuntut usaha yang bukan sedikit namun cabaran ini wajar dilaksanakan secara profesional dan dengan penuh kebijaksanaan.

Saya percaya warga pendidik di sini merupakan mereka yang komited terhadap tanggungjawab yang telah diamanahkan. Usaha yang berterusan mampu melahirkan pelajar kita yang berdaya maju dan berdaya saing pada hari ini. Kegigihan dan ketrampilan pendidiklah menjadi penyumbang kepada usaha kerajaan melahirkan masyarakat minda kelas pertama.

Akhir kata , saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah di atas usaha dan dedikasi semua pendidik serta warga sekolah sepanjang tahun 2010. Marilah kita bersama meneruskan agenda kecemerlangan yang lebih gemilang pada tahun 2011 ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s